Hyvinvointiluennot

Luentovalikoimat

Terveellisen ravitsemuksen kulmakivet


Ravinteikas ruoka vaikuttaa kokonaisvaltaisesti terveyteen. Luennolla pureudutaan terveyden ja jaksamisen kannalta oleellisiin seikkoihin. Luennolla jaetaan konkreettisia esimerkkejä, kuinka omaa jaksamista voi parantaa ruokavalion avulla.


Painonhallinta ja elämäntapamuutoksen tekeminen


Minkälaisilla eväillä painonhallintaa voidaan onnistuneesti toteuttaa? Minkälaisia asioita tulee huomioida, jotta muutoksesta tulee pysyvä? Luennolla annetaan toimivia ratkaisuja painonhallinnan ongelmiin pieni päätös-päivässä periaatteella.

Hyvinvoinnin lisääminen arjessa


Mistä alueista hyvinvointi koostuu? Tällä luennolla hyvinvointia käsitellään kokonaisvaltaisesti ja sitä lähestytään niin ravinnon, liikunnan kuin unen kautta. Miten voisit edistää omaa hyvinvointiasi ja parantaa arjessa jaksamista?

Fyysisen aktiivisuuden lisääminen arkeen/ terveysliikunnan hyödyt


Luennolla herätellään liikkumisen tärkeydestä ja kerrotaan säännöllisen liikkumisen terveysvaikutuksista. Luennoilla jaetaan konkreettisia esimerkkejä, minkä verran ja mitä liikuntaa työikäisen tulisi omassa arjessaan suosia.

Uni ja palautuminen


Uni vaikuttaa kaikkeen toimintaamme ja silti suurin osa suomalaisista nukkuu liian vähän joka yö. Tämä herättelevä luento saa jokaisen pohtimaan omia nukkumistottumuksia sekä antaa vinkkejä kuinka omaa unenlaatua saa parannettua.