en-Mitä seuraavista tulisi suosia: hiilihydraatteja, proteiineja vai rasvoja?

21/06/2019

Nykyään on olemassa paljon erilaisia dieettejä, jotka painottavat jotakin energiaravintoainetta, kuten proteiineja tai rasvoja. Tässä postauksessa ajattelin verrata näitä energiaravintoaineita eli hiilihydraatteja, proteiineja ja rasvoja. Mitkä näistä ovat tärkeimmät? Aloitetaan siitä, mitä nämä ovat. Lyhyesti sanottuna hiilihydraatit ovat nopeaa käyttöenergiaa, proteiinit rakennusaineita ja rasvat varastoenergiaa.

Mielestäni yleisesti ottaen energiaravintoaineita ei pysty laittamaan tärkeysjärjestykseen, sillä elimistö tarvitsee näitä kaikkia. Esimerkiksi tarkasteltaessa energiaravintoaineita terveyteen liittyen, kaikki energiaravintoaineet ovat yhtä tärkeitä ja niitä kaikkia tarvitaan. Käsittelen seuraavissa kappaleissa erilaisia tilanteita, joissa energiaravintoaineita pystyy laittamaan jonkinlaiseen tärkeysjärjestykseen. Ensimmäisenä vertailen energiaravintoaineita raskausaikaan liittyen. Raskausaikana hiilihydraatit ovat tärkein energianlähde, koska sikiö tarvitsee juuri hiilihydraatteja kasvaakseen. Toinen tärkeä energianlähde raskausaikana ovat rasvat. Rasvaa tarvitaan rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen sekä kudosten muodostamiseen.

Jos tarkastellaan energiaravintoaineita eloonjäämisen suhteen, niin tässä tapauksessa proteiinit ovat tärkein energialähde, sillä proteiineista saatavat aminohapot ovat elimistölle arvokkaita rakennusaineita. Kun mitään ravintoa ei ole saatavilla ja hiilihydraatti- sekä rasvavarastot ovat kulutettu loppuun ihmisen kohdatessa nälänhätää, elimistö alkaa pilkkomaan omia lihaksiaan ylläpitääkseen välttämättömiä elintoimintoja. Näin ollen proteiini on tärkein energiaravintoaine ihmiselimistölle sen kohdatessa nähänhätää, sillä elimistö ei pysty rakentamaan aminohappoja muista ravintoaineista kuin aminohapoista.

Liikunnan kannalta tärkeimmät energiaravintoaineet ovat proteiini ja hiilihydraatit. Liikkuja tarvitsee hiilihydraatteja energianlähteenä ja myös palautumiseen. Liian vähäinen hiilhydraatin saanti vaikeuttaa palautumista ja kehittymistä liikuntasuorituksissa. Proteiineja taas tarvitaan liikunnasta aiheutuvien lihasvaurioiden korjaamiseen. Lihakset vahvistuvat proteiinien avulla.

Laihduttaessa on tärkeää vähentää nauttimaa rasvan määrä, sillä rasvoissa on energiaa yli kaksi kertaa verrattuna samaan määrään hiilhydraatteja ja proteiineja. Tällöin laihduttaessa tärkeimmät energiaravintoaineet ovat hiilihydraatit ja proteiinit. Varsinkin lisäämällä proteiinin saantimäärää laihduttaja voi onnistua tavoitteessaan paremmin, sillä proteiinin nauttiminen lisää kylläisyyttä verrattuna hiiihydraattin ja näin ollen laihduttaja voi "nauttia" vähemmän kaloreita.

Kasvava lapsi tarvitsee myös paljon proteiinia ja hiilihydraatteja. Jos lapsi saa liian vähän proteiineja, hänen oireina voivat olla lihasten heikkeneminen, kasvun pysähtyminen sekä kehon kyvyttömyys säilyttää lämpöä. Samoin jos ihminen kärsii jostakin sairaudesta, niin proteiinien saanti on hyvin tärkeää, sillä sairauksista toipuminen suurentaa proteiinintarvetta. Esimerkiksi kuumeen, tulehduksen tai leikkauksen aiheuttama stressitila lisää proteiinin menetystä.Yleensä ikääntyvät ihmiset sairastuvat helpommin, joten heille on erityisen tärkeää taata proteiinien saanti, koska vanhukset tarvitsevat enemmän proteiineja, noin 80-100 grammaa päivässä.

Kun ottaa huomioon kaikki edellä mainitut seikat, on hyvin vaikea tehdä päätöstä siitä,mitä energiaravintoainetta tarvitsemme eniten. Yksilön energiaravintoaineen tarve voi vaihdella todella paljon tilanteen vuoksi. Siksi ei voi antaa mitään yleispätevää ohjetta siitä, mikä energiaravintoaine on tärkein? Ehkä kuitenkin hiilihydraatit ovat vähiten tärkeitä, koska elimistö pystyy itse muodostamaan glukoosia tarpeen vaatiessa joko rasvoista tai proteiineista. Kuitenkin jos hiilihydraatit jättää nauttimatta, vaikuttaa se heti ruoan kuitupitoisuuteen ja vitamiinien ja hivenaineiden saantiin, sillä hiilihydraattipitoisia ruokia ovat juurikin terveelliset marjat, hedelmät ja kasvikset.

Tässäkin tapauksessa kultainen keskitie on paras vaihtoehto.

💗Jennikatja

Olisi ilo, jos tapaisimme myös Instagramissa @jennikatja 

Lähteenä käytetty Aro, Mutanen & Uusitupa: Ravitsemustiede ja Terveyskirjaston sivuja.